Vi vill! Vi kan! Vi gör det!
Vi är stolta över att ha levererat perforerade plåtar för en 360-graders biograf i Stockholm.
En mycket anspråksfull perforering där det gäller att alla steg blir rätt hela vägen.
Vi tackar vår kund för förtroendet!