Om Properf AB

Properf AB startades 2006 i Sandviken, mitt i stålriket Gästrikland.

Sedan starten leder Jens Isberg & Jonas Hedlund företaget, båda med lång erfarenhet inom stålbranschen.

Det är enkelt att jobba med Properf®. Tillsammans med kunderna ringar vi in behov och användningsområden, till exempel om ändamålet är tekniskt eller dekorativt. Du får hjälp av oss att hitta de mest rationella lösningarna. Inget lämnas åt slumpen.

Vi står för hög kvalitet genom hela produktkedjan; offert, beredning, produktion, emballering, leverans och leveranstid.

Genom åren har Properf® AB vuxit med sina kunder och levererar nu till alla branscher där perforerade plåtprodukter behövs. Bilindustrin, processindustrin, och byggindustrin är idag ryggraden i Properfs kundbas. Större och mindre plåtbearbetningsföretag och maskinbyggare vänder sig också gärna till oss.

Våra grundprodukter är perforerad plåt, sträckmetall, svetsade och krenelerade galler, samt metallduk och stålduk. 

Om du behöver vidareförädlade produkter får du även hjälp med det. Vi erbjuder bland annat bockning, svetsning och lackering.