Krenelerade & svetsade galler 

Vi har mängder med varianter, se standardprogram 

Krenelerade & svetsade galler

Du hittar krenelerade galler och svetsade galler i vårt standardsortiment. Dessa galler är ofta ett mycket prisvärt alternativ till perforerad plåt och sträckmetall. Ett galler ger dessutom en större genom-släppningsarea, vilket kan vara viktigt i vissa applikationer. Visuellt ger det också ett mycket luftigt och smäckert intryck.

Krenelerat galler: Är ett flätat galler, som kan liknas vid en väv. Det är flexibelt och kan vinklas.
Svetsat galler: Gallren har svetsade skärningspunkter, vilket ger mycket bra stabilitet.

Exempel på användningsområden för båda typerna: Staket och grindar, Balkongräcken, Spaljéer, Burar och Såll. Välkommen att fråga oss om vårt gallersortiment. Vi diskuterar gärna dina idéer och kan även hjälpa till med klippning av galler i rätt format.

Krenelerade & svetsade galler

Du hittar krenelerade galler och svetsade galler i vårt standardsortiment. Dessa galler är ofta ett mycket prisvärt alternativ till perforerad plåt och sträckmetall. Ett galler ger dessutom en större genom-släppningsarea, vilket kan vara viktigt i vissa applikationer. Visuellt ger det också ett mycket luftigt och smäckert intryck.

Krenelerat galler: Är ett flätat galler, som kan liknas vid en väv. Det är flexibelt och kan vinklas.
Svetsat galler: Gallren har svetsade skärningspunkter, vilket ger mycket bra stabilitet.

Exempel på användningsområden för båda typerna: Staket och grindar, Balkongräcken, Spaljéer, Burar och Såll. Välkommen att fråga oss om vårt gallersortiment. Vi diskuterar gärna dina idéer och kan även hjälpa till med klippning av galler i rätt format.

Behöver du anpassade plåtlösningar? Kontakta oss genast!